Novitskaia: Video

VIVA VERDI Opera Gala, New York City, 2019